symbion


Voeg Symbion toe aan uw Favorieten   Print deze Pagina
Teambuilding!  

TEAMBUILDING À LA CARTE!
Productief werken is goed samenwerken


Wat maakt bedrijven succesvol?

De kracht van succesvol ondernemen schuilt niet alleen in het hebben van een goed product en een goed geoliede organisatie. Natuurlijk zijn deze essentiële voorwaarden. Zonder lukt het niet. Maar voor succes in zaken is meer, vaak veel meer nodig.
Enthousiaste, optimaal samenwerkende mede-werkers zorgen er voor dat een goed product tot stand komt en dat uw organisatie vlekkeloos draait. Maar met enthousiaste medewerkers kan uw bedrijf zich ook positief onderscheiden van concurrenten. Enthousiasme en gedrevenheid staan immers voor geloof en vertrouwen in de eigen producten en organisatie. En ook uw klanten doen het liefst zaken met mensen, die dit geloof en vertrouwen uitstralen.
Feitelijk zijn mensen, product en organisatie de drie poten onder het bedrijf. Wanneer een van die drie tekort schiet ontstaat er een oneven-wichtige situatie. In het uiterste geval kan het er zelfs toe leiden, dat de zaak niet meer overeind blijft staan.

Naar boven!    

'Teambuilding à La Carte!'

Teambuilding à la Carte is een uitstekende mogelijkheid om binnen zeer korte tijd het enthousiasme van uw medewerkers en de manier waarop zij onderling samenwerken, verregaand te verbeteren. Het is een op maat toegesneden combinatie van gedragstesten, oefeningen, rollenspellen en groepsdiscussies. Deze worden op speelse wijze afgewisseld met gerichte outdoor-activiteiten.
Het trainingsaspect speelt zo naast én in combinatie met het ontspanningselement een minimaal gelijkwaardige rol.

Naar boven!    

Waar beginnen?

Het vertrekpunt is altijd dat met u vooraf wordt geïnventariseerd wat u wilt bereiken en wat de uitgangssituatie is en de mogelijkheden zijn. Aan de hand van deze informatie wordt voor u op maat een programma ontwikkeld. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met uw eigen specifieke wensen, ook die ten aanzien van de accommodatie.

Naar boven!    

De uitvoering

Teambuilding à la Carte wordt gewoonlijk uitgevoerd op twee aaneengesloten dagen, inclusief de tussenliggende avond en een overnachting. De uitvoering van het trainings-gedeelte wordt verzorgd door een senior trainer/adviseur van Symbion. Deze is uiteraard ook bij alle outdoor-activiteiten aanwezig ter observatie en ter concludering naderhand. De outdoor-activiteiten zelf staan altijd onder leiding van een gekwalificeerde outdoortrainer.

Naar boven!    

Het resultaat

Deelnemers leren bij Teambuilding à la Carte zichzelf en elkaar goed kennen. Waar liggen ieders sterke en minder sterke punten en hoe kunnen we elkaar helpen en aanvullen.
Er wordt inzicht gegeven in hoe groepspro-cessen verlopen. Men leert vaardigheden aan, die beroepsmatig en in de samenwerking met anderen, ook anderen van buiten het team, noodzakelijk zijn.
Zeker niet in de laatste plaats worden de 'neuzen' in dezelfde richting gezet, daar waar het aankomt op toekomstige ontwikkelingen en plannen. Er worden gezamenlijke doelen afgesproken en ieders rol in het geheel om die doelen te bereiken wordt duidelijk.

Naar boven!    

De beloning!!!

Zoals een deelnemer aan Teambuilding à la Carte zich na afloop eens liet ontvallen:

'Wat was dit leuk en leerzaam, ik kan niet wachten om weer aan de slag te gaan!'

En zeiden zij het al niet?

'bedrijven waar mensen met plezier werken maken meer winst!!!'   (Bakkema)

       en

'waar je het prettigst werkt, werk je het meest efficient!!!'   (Zadelhoff)

Naar boven!    

Download

De inhoud van deze pagina kunt u hier downloaden.

pdf
Adobe .pdf
doc
Word document
Naar boven!    
© 2005 Symbion-nl.com - mail